NADEL
  • Pozovite : 116111

POVERLJIVO

ANONIMNO

BESPLATNO

DOSTUPNO 24/7

Vesti

Page 6 of 6

NADEL-brojke i slova

… za deset godina NADEL-a. Tokom prve godine rada dečija linija prihvatila je 8.581 poziv, da bi deset godina kasnija ovaj broj porastao na 116.007 poziva u 2014. godini.
Iako broj poziva dečaka raste, ipak češće zovu devojčice – čak 64.7 odsto svih poziva dečijoj liniji.
Na osnovu statistike poziva tokom 10 godina, kao najvažnije teme za decu možemo da izdvojimo probleme u vršnjačkim odnosima i probleme sa doživljajem sebe, svojim osećanjima. Osim toga, deca su nas zvala i u situacijama kada trpe nasilje i zlostavljanje, ili primećuju da je neko od njihovih drugara/drugarica u takvoj situaciji. Takođe, pozivaju kada ne znaju šta da rade, kada imaju problema sa roditeljima ili se roditelji međusobno svađaju, razvode.

ŠTA JE NADEL?

NADEL, ili NAcionalna DEčija Linija je usluga telefonskog savetovanja koja svoj deci u Srbiji omogućava da u bilo kom trenutku dobiju savetodavnu podršku putem besplatnog poziva na telefonski broj 116111, ako se nađu u okolnostima u kojima su im ugrožena prava, ili u bilo kojoj drugoj situaciji, kada osete potrebu za razgovorom sa kompetentnom i poverljivom osobom.

KOJA JE MISIJA NADEL-a?

Misija NADEL-a je da odgovori na potrebe dece, bilo da se nalaze u teškoj životnoj situaciji ili su u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja, ili u aktuelnoj problemskoj situaciji bilo koje vrste i omogući da se njihove brige i potrebe čuju u društvu.
Zastupajući GLAS dece u javnosti, NADEL želi da se dečije potrebe ne samo čuju, nego i uvaže, sa ciljem prevencije i zaštite od svih potencijalnih rizika za njihov razvoj i sa vizijom da se na taj način kreira bolji i bezbedniji svet za svu decu u Srbiji.
Filozofija NADEL-a je da zaštita i građenje rezilijentnosti kod dece počinje slušanjem. Veliki broj dece u Srbiji živi u teškoj situaciji i veliki broj njih nema ko da čuje.
NADEL predstavlja put da se njihovi glasovi čuju, da se na njih skrene pažnja javnosti i ostvare mogućnosti da im se pomogne.