NADEL
  • Pozovite : 116111

NADEL, ili NAcionalna DEčija Linija je usluga telefonskog savetovanja koja svoj deci u Srbiji omogućava da u bilo kom trenutku dobiju savetodavnu podršku putem besplatnog poziva na telefonski broj 116111 ili 0800123456, ako se nađu u okolnostima u kojima su im ugrožena prava, ili u bilo kojoj drugoj situaciji, kada osete potrebu za razgovorom sa kompetentnom i poverljivom osobom.
KOJA JE MISIJA NADEL-a?
Misija NADEL-a je da odgovori na potrebe dece, bilo da se nalaze u teškoj životnoj situaciji ili su u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja, ili u aktuelnoj problemskoj situaciji bilo koje vrste i omogući da se njihove brige i potrebe čuju u društvu.
Zastupajući GLAS dece u javnosti, NADEL želi da se dečije potrebe ne samo čuju, nego i uvaže, sa ciljem prevencije i zaštite od svih potencijalnih rizika za njihov razvoj i sa vizijom da se na taj način kreira bolji i bezbedniji svet za svu decu u Srbiji.
Filozofija NADEL-a je da zaštita i građenje rezilijentnosti kod dece počinje slušanjem. Veliki broj dece u Srbiji živi u teškoj situaciji i veliki broj njih nema ko da čuje.
NADEL predstavlja put da se njihovi glasovi čuju, da se na njih skrene pažnja javnosti i ostvare mogućnosti da im se pomogne.

Naši osnivači, donatori, partneri, saradnici…

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd
Fondacija princeze Katarine
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Child Helpline International – CHI
UNICEF
Telekom Srbija
Zaštitnik gradjana
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
ASTRA
Incest trauma centar
Hrabri telefon, Hrvatska
Povjerljivi telefon, Crna Gora

fotka4

NJ.K.V. Princeza Katarina Karađorđević

NADEL Srbija, osnivač

Pre 10 godina Fondacija NJ.K.V. Princeze Katarine osnovala je prvu dečiju SOS liniju i prvu besplatnu telefonsku liniju u Srbiji i okupila institucije bez kojih se ovaj važan poduhvat za dobrobit dece možda nikada ne bi ostvario.

Ovaj projekat je pokrenut i lansiran konferencijom za novinare na Belom Dvoru uz prisustvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja i sporta, Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije i kompanije Telekom Srbija.

1.3 miliona dece Srbije dobilo je pristup prvoj dečijoj liniji. To je bio prvi besplatan broj na koji deca Srbije mogu da zovu i potraže pomoć. Ovaj broj je takođe namenjen i odraslima koji su zabrinuti i sumnjaju da su određena deca zlostavljana i ugrožena.

Fondacija NJ.K.V. Princeze Katarine obezbedila je stručne treninge od strane eksperata iz Velike Britanije i Belgije u cilju stručnog usavršavanja lokalnih telefonskih savetnika za ovaj veoma važan posao.

Danas, 25 telefonskih savetnika radi danonoćno u smenama i njihov rad podržava Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tokom 10 godina rada Nacionalne dečije linije u Srbiji (NADEL Srbija) ostvareno je preko 500.000 poziva i preko 20.000 savetovanja.

06. oktobra 2015. godine, na Belom Dvoru, Fondacija NJ.K.V. Princeze Katarine slavi desetogodišnjicu postojanja NADEL-a Srbija i ponovo organizuje konferenciju za novinare okupljajući relevantne institucije iz inostranstva i zemlje u cilju informisanja o napretku i potrebama dečije SOS linije u Srbiji.

U ovom trenutku, hitno treba zaposliti još savetnika i proširiti prostorije u kojima oni rade kako bi se omogućilo uspešno odgovaranje na vrlo visok broj poziva.

Apelujem da se pronađu finansijska sredstava sa kojima bi se omogućio dalji razvoj i nastavak izvanrednog i uspešnog rada NADEL-a Srbija da se pomogne ugroženoj deci.

DONIRAJ! – za rad SOS dečije linije NADEL!

NADEL: IZ GODINE U GODINU

2005.

Uz pokroviteljstvo Fonda Nj.K.V. Princeza Katarina osnovana je „SOS dečija linija“.

2006.

PRVI JAVNI IZVEŠTAJ O REZULTATIMA PILOT PROJEKTA “SOS telefon”

Započete aktivnosti promocija „SOS dečije linije“ u školama.

2007.

IZVESNOST ZA OPSTANAK PROGRAMA: Finansiranje SOS dečije linije na sebe preuzima Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, još uvek kao projektnu uslugu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd.

U okviru aktivnosti programa „Škola bez nasilja“, deca širom Srbije su informisana o postojanju radu SOS dečije linije.

2008.

Akreditovan je program obuke “INICIJALNI TRENING ZA TELEFONDSKE SAVETNIKE” osnovni i obavezni”alat” za rad sa decom na SOS telefonu.

2009.

Uspostavljena regionalna saradnja sa drugim dečijim linijama u regionu: Hrabrim telefonom, slovenačkim TOM telefonom, Poverljivim telefonom iz Crne Gore i SOS telefonom Prve dečije ambasade Međaši, Makedonija.

Prvi put u Srbiji obeležen Svetski dan dečijih linija i Svetski dan telekomunikacija 17 maj.

„SOS dečija linija“ proširuje prostorne kapacitet i dobija prostoriju za supervizijske sastanke, vrši se modernizacija opreme i uvodi sistem za elektronsko vođenje protokola

2010.

Organizovan regionalni skup dečijih linija pod nazivom „Izazovi odrastanja“

Otpočela saradnja sa fakultetima, sa ciljem korišćenja programa telefonskog savetovanja kao nastavne baze za studente fakulteta humanističkih nauka

SOS dečija linija je kao članica CHI učestvovala u formiranju godišnje baze podataka o stanji i potrebama dece (Data proforma)

2011.

SOS dečija linija menja naziv u Nacionalna dečija linija (NADEL)

Telekom Srbija obezbeđuje dostupnost besplatnih poziva i sa mts (mobilne) mreže.

NADEL postaje naučna baza za studente Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

2012.

Potpisan Protokol o regionalnoj saradnji savetodavnih linija na regionalnom nivou, sa predsavnicima dečijih linija koje usluge pružaju u zemljama bivše Jugoslavije.

NADEL je potpisao Durbansku rezoluciju, koja promoviše pravo svakog deteta da se njegov glas i potrebe čuju

2013.

“NADEL” je primio više od 100.000 poziva!

Rastu potrebe za novim softverom, većim brojem zaposlenih, razvojem savetovanja i usluga za decu putem društvenih mreža

2014.

Nadel konačno u redovnom sistemu finansiranja.

Izražene potrebe za dodatnim obukama u radu sa decom I mladima koja su žrtve vršnjačkog nasilja.

Razgovaramo o “liniji za roditelje”.

2015.

Uz podršku partnera – Jedinice za prevenciju nasilja koja deluje pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – organizovane prezentacije NADEL-a i “prosvetinog” SOS telefona u školama širom Srbije i akciono istraživanje među roditeljima i decom na temu nasilja u životnom okruženju i iskustava sa SOS telefonskim servisima.

Dobili smo odobrenje zakorišćenje specijalne numeracije – svetski harmonizirajući broj 116111.