NADEL
  • Pozovite : 116111

PODACI O RAČUNU:

Naziv organizacije: Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Adresa: Ulica Zvečanska 7, 11000  BEOGRAD

Matični broj: 07094345

PIB: 100286755