NADEL
  • Pozovite : 116111
11Dec
2015
0
NADEL na “Sajmu razmene” FICE Srbija

NADEL na “Sajmu razmene” FICE Srbija

SOS dečija linija NADEL je članica nacionalne mreže za podršku deci i porodici “FICE Srbija” koja je ove godine, po treći put organizovala Sajam razmene, sa ciljem  da njene članice predstave svoje projekte za poboljšanje kvaliteta života dece i mladih o kojima brinu. Projekat “STANI NA CRTU”  imao je za cilj da privuče zainteresovanog  partnera […]

11Dec
2015
0
Napreduju radovi na rekonstruciji “call” centra SOS dečije linije NADEL

Napreduju radovi na rekonstruciji “call” centra SOS dečije linije NADEL

Zahvaljujući razumevanju značaja usluge SOS savetodavnog telefona za decu i mlade u Srbiji, od strane našeg donatora “Bridge of Life” iz Amerike i njegovog direktora Edvarda Vejna, poznatog humaniste  i darodavca za decu, radovi na rekonstrukciji  i opremanju prostora su u završnoj fazi. Nakon završetka radova  sledi instalacija savremenog hardvera i softvera, koji će omogućiti […]

11Dec
2015
0
Predstavnici SOS dečije linija NADEL  učestvovali  u aktivnostima obeležavanja 25 godina rada  slovenačkog SOS telefona TOM

Predstavnici SOS dečije linija NADEL učestvovali u aktivnostima obeležavanja 25 godina rada slovenačkog SOS telefona TOM

Povodom obeležavanja 25 godina od prvog poziva slovenačlkom TOM telefonu,  Savez prijatelja mladih Slovenije, je na Dan deteta  20 novembra  organizovao   Okrugli sto na temu ”Dečije brige u postupku razvoda” koji su vodili  vrsni ekserti za brigu o deci i porodici  iz  Slovenije  i gde su učešće uzeli i predstavnici SOS telefona iz regiona Jugoistočne […]

11Dec
2015
0
SOS dečija linija NADEL na  regionalnim(evropskim) konsultacijama  dečijih linija u Strasburu

SOS dečija linija NADEL na regionalnim(evropskim) konsultacijama dečijih linija u Strasburu

Svake dve godine evropske članice svetske mreže  dečijih linija(Child Helpline Interntional) se sastaju sa ciljem razmene iskustava i  usaglašavanja standarda, procedura i prakse u radu dečijih linija. Ove godine regionalna mreža  je svoje konsultacije održala  u Strasburu, 9 i 10 novembra, a učesnici su imali priliku da budu gosti Saveta Evrope, gde su imali čast […]

12Nov
2015
0
KAKO DA RAZGOVARATE SA SVOJOM DECOM

KAKO DA RAZGOVARATE SA SVOJOM DECOM

Da li ste se nekad zapitali koji je odnos pozitivnih, ohrabrujućih reći koje u toku dana kažete svom detetu u odnosu na reči žalbi, kritika, naredbi, upozorenja i obeshrabrenja. Deca imaju utisak da je odnos pozitivnih i negativnih reči koje dobijaju od svojih roditelja daleko na strani negativnih i da te dnevne negativne interakcije čine […]

12Nov
2015
0
VRŠNJAČKO NASILJE

VRŠNJAČKO NASILJE

Vršnjačko nasilje se događa kada je neko ko je slabiji i povučeniji izložen namernom povređivanju, od strane drugog deteta koje oseća i ponaša se kao da je jače i ima moć, a da za to ne postoji konkretan razlog. Zlostavljanje je namerno i smišljeno, a ne slučajno ponašanje. Cilj vršnjačkog nasilja je da se ostvari […]

12Nov
2015
0
PONAŠANJE DECE ŽRTAVA SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA

PONAŠANJE DECE ŽRTAVA SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA

Na seminarima i u sredstvima javnog informisanja najviše se govori o slučajevima seksualnog zlostavljanja dece i ponašanju dece koja su seksualno zlostavljana. Govori se o detetu kao žrtvi, o načinu ispitivanja deteta koje je seksualno zlostavljano, otkrivanju, odnosno obelodanjivanju kao i o tome na šta treba obratiti pažnju kada dete koje je seksualno zlostavljano govori […]

12Nov
2015
0
PSIHOSEKSUALNI IDENTITET

PSIHOSEKSUALNI IDENTITET

POJAM IDENTITETA— nastanak i značenje U psihologiji ličnosti identitet (lat. identitas= istovetnost) označava doživljaj suštinske istovetnosti i kontinuiteta ja tokom dužeg vremena, bez obzira na njegove mene u različitim periodima i okolnostima. Psihoseksualni razvoj, prema Frojdu, definisan je postizanjem genitalne ličnosti, do koje se dolazi integracijom svih prethodnih faza razvoja. Faze psihoseksualnog razvoja prema Frojdu […]

12Nov
2015
0
DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Dete ometeno u razvoju je ono dete koje zbog oštećenja nekih organa i/ili funkcija ima, osim potreba zajedničkih svoj deci i posebno vaspitno-obrazovne i re(habilitacijske) potrebe koje bi trebalo zadovoljiti organizovanjem posebnih uslova i postupaka kako bi se ometenost ublažila, a kada je to moguće i otklonila. Razvojne mogućnosti ovakvog deteta zavise od stepena ometenosti […]

Page 2 of 4